Zasadniczym celem programu „Uwaga! Dobry Pies” jest ochrona dzieci przed pogryzieniem przez psy. Pragniemy uchronić najmłodszych przed niebezpieczeństwem, które w większości przypadków mimowolnie prowokują. By osiągnięcie naszego celu było możliwe, konieczne jest zrealizowanie kilku pomniejszych celów, które rozbiliśmy na bloki tematyczne.

Pogryzieniom oraz innym urazom można najczęściej zapobiec wykorzystując wiedzę na temat zachowań psów oraz przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa. Blok tematyczny „bezpieczeństwo” programu „Uwaga! Dobry Pies” ma służyć wpojeniu tych zasad, zaś blok „opieka” – uzupełniać najważniejsze luki w wiedzy na temat prawidłowego obchodzenia się z psami, co w dłuższej perspektywie również przekłada się na bezpieczeństwo. Poniżej podajemy uzasadnienia dla poszczególnych celów, które mają być zrealizowane w ramach programu

BEZPIECZEŃSTWO

Cel 1: Podniesienie poziomu wiedzy na temat bezpiecznych zachowań wobec psów i zmniejszenie ryzyka pogryzień.

Prawidłowe zachowanie w obecności własnego bądź cudzego (biegającego luzem, przywiązanego na smyczy, prowadzonego przez właściciela itd.) psa, pozwala uniknąć wywołania u zwierzęcia dyskomfortu, który może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych w danym momencie lub w przyszłości (ponieważ doświadczenia psa wpływają na jego późniejsze zachowania).

OPIEKA

Cel 2: Podniesienie poziomu wiedzy na temat podstawowych potrzeb psa i obowiązków wynikających z bycia odpowiedzialnym właścicielem oraz poprawa warunków życia zwierząt domowych.

Pies, który ma zaspokojone podstawowe potrzeby (fizjologiczne, w tym: sen, pokarm, ruch oraz bezpieczeństwa i przynależności do grupy), czuje się komfortowo, w następstwie czego ma pozytywny stosunek do swojego właściciela oraz do całego otoczenia. To frustracja często powoduje u zwierzęcia lęk i agresję, których chcemy w społeczeństwie uniknąć dla dobra ludzi i samych zwierząt.

Życie w mieście, czyli w warunkach ekspozycji na ogromną liczbę rozmaitych bodźców, sprawia, że do potrzeb psa należy dodać potrzebę przyzwyczajenia się do tak trudnego środowiska. Potrzebę tę można zaspokoić dzięki właściwej socjalizacji i wychowaniu zwierzęcia. Wypracowane w ten sposób zaufanie psa do przewodnika, innych osób i zwierząt, to kolejny czynnik wpływający na spokojne i przewidywalne zachowanie zwierzęcia, a więc pośrednio na bezpieczeństwo.

Cel 3: Ograniczenie liczby porzuconych psów.

Niebanalnym problemem w społeczeństwie polskim jest obecność bezpańskich zwierząt. Włóczące się samopas psy wzbudzają u ludzi obawy przed chorobą i pogryzieniem. Wiele spośród tych zwierząt zostało porzuconych, gdyż właściciele nie potrafili sobie z nimi poradzić. Dzięki podstawowej wiedzy i umiejętnościom nabytym przez dzieci, w przyszłości możliwe będzie uniknięcie części problemów wychowawczych z psami i uchronienie ogromnej liczby zwierząt przed bezdomnością.

Cel 4: Wpojenie dzieciom szacunku wobec zwierząt.

Dobry kontakt ze zwierzętami wpływa pozytywnie na rozwój dzieci. Jednak dopuszczenie do agresji wobec zwierząt, a więc istot słabszych, może prowadzić do eskalacji agresji w przyszłości. Przestępcy, którzy dopuścili się przemocy wobec ludzi, niejednokrotnie znęcali się wcześniej nad zwierzętami. Przekroczenie bariery znęcania się nad zwierzęciem ułatwia więc przełamanie oporów przed przemocą wobec ludzi.

Dzięki szacunkowi do zwierząt, dziecko uczy się prawidłowych postaw, pozwalających mu na dobre funkcjonowanie w społeczeństwie. Szacunek do zwierząt pozwala na bliższy kontakt z naturą, na rozwój naturalnych skłonności eksploracyjnych, uczy wrażliwości na cierpienie innych i na piękno przyrody.

Jak zamierzamy realizować nasze cele?

Zajęcia dla dzieci mają objąć nie tylko omówienie kluczowych zagadnień, ale też samodzielną pracę uczniów (by maksymalnie zwiększyć liczbę przyswojonych treści) oraz trening prawidłowych zachowań (m.in. bezpieczna pozycja przy powitaniu z obcym psem, bezpieczna pozycja w razie wywrócenia przez psa). Interaktywna, warsztatowa forma takiej lekcji jest konieczna do tego, by była efektywna. Podczas zajęć możliwa jest (w zależności od preferencji szkoły) obecność psa terapeutycznego, wyselekcjonowanego i szkolonego zgodnie ze standardami Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom. Daje to możliwość przećwiczenia właściwych zachowań w obecności prawdziwego, lecz bezpiecznego dla dzieci psa.

Oczekujemy, że dzięki uczestnictwu w zajęciach prowadzonych w ramach programu, dzieci zapamiętają, że postępując w odpowiedni sposób mogą zapobiec niebezpieczeństwu ze strony zwierząt. Ponadto dzieci dowiedzą się, że właściciele psów mają określone obowiązki, zaś właściwa opieka nad psem może uczynić go bezpiecznym towarzyszem. Dodatkowo udział w zajęciach powinien uwrażliwić dzieci na fakt, że zwierzęta są żywymi, czującymi istotami, którym należy się szacunek i które są chronione prawem.